Beslenme Tıbbı | Kategori Detay | Holistik Hekim | Hakan Eraltan | #holistikhekim

 
İLETİŞİM
TIP SANATI
DANIŞMANLARIMIZ
KURSLAR
HAKKIMIZDA
ANASAYFA
 

Anasayfa / Kategoriler / Beslenme Tıbbı
 
BESLENME TIBBI 
 
Türkiye’de aşırı kilolu ve obez insanların sayısı ne yazık ki batılı sanayileşmiş ülkelerdeki kadar yüksektir ve gittikçe de artmaktadır. Bütün dünyada ‚‘‘obezite‘‘ en hızlı artış gösteren, çok önemli bir sağlık sorunudur. WHO, global bir Adipositas epidemisinden söz etmektedir. Obezite’nin artışı ve bunun yol açtığı Diabetes Mellitus Tip 2 gibi önemli hastalıklar, sağlık sisteminde çok büyük sosyal ve ekonomik sonuçlar doğurmaktadır. Özellikle çocuklar ve gençler de buna maruz kalmakta ve erken yaşlarda sağlıklarında olumsuz gelişmeler yaşamaktadırlar. Şimdiye kadar aşırı kiloların veya obezitenin tedavisi için belirlenmiş olan önlemler Türkiye’de doktorlar tarafından çok değişik şekilde ve genelde profesyonel olmayan tarzda ele alınmıştır. Zira bu konuda hekimler için yapısal eğitimler, uzmanlık çalışmaları ve eğitimleri yoktur. Almanya’da 35 yıldan beri uygulanan ve kabul edilmiş beslenme tıbbı eğitimi burada yoktur. Almanya’da 1983 yılında, Almanya Beslenme TIP Akademisi’nin (DAEM) kurulması ile beslenme hekimliği kurulmuştur. DAEM ilk yıllarda beslenme hekimliğinde yapısal ileri eğitimi geliştirmiştir. Bu beslenme hekimliği için oturmuş bir genel plan halini almıştır (80 saat) ve 1995 yılında Federal Tabipler Odası’nın genel planının taslağı için esas teşkil etmiştir. 1998 yılında "beslenme hekimliği ana planı" olarak (100 saat) Federal Tabipler Odası yayınları içinde (BÄK) yer almıştır. İkinci baskı 2007 yılında çıkmıştır. 1992 yılından beri katılımcılar başarılı bir kurs sürecinden sonra "beslenmeden sorumlu hekim" unvanını almıştır. 1999 yılından beri kurumsallaşan "beslenme hekimleri kalifiye DAEM/DGEM ®" ayrıca başarılı bir 100 saatlik kursa ilave olarak beslenme hekimliği konusunda yeterli bir pratik deneyimi de şart koşmaktadır. Bu noktadan hareketle BEST-MER (Belenme Tıbbi Eğitim Merkezi) olarak Türkiye’de 2013 yılından itibaren beslenme Tıbbi Eğitim uygulamasına geçilmiştir. Bu çalışma, geliştirilen konsept ile gerçekleştirilecek olup, burada beslenme tıbbı eğitiminde ele alınacak konuların çerçeve koşulları ele alınacaktır. İkinci aşamada her modül için detayı bir çalışma yapılabilir ve hatta bazı genişletmeler ve ilavelerde konabilir. Burada öncelikli amaç katılımcı doktorlara „obezite ağırlıklı“ 30 saatlik profösyönel eğitim veilmesidir. Bu sertifikalı eğitim HOLİSTİK HEKİM SAĞLIK EĞİTİMİ VE TURİZM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ işbirliğiyle gerçekleştirilmektedir.
 


Hakkımızda

Gizlilik İlkeleri

Kullanıcı Sözleşmesi

KVKK

İletişim